ตรวจสุขภาพ

 

88

ตรวจ

 

ในความหมายของคนทั่วไปการตรวจสุขภาพคือไปพบแพทย์และตรวจตามโปรแกรมตามที่แพทย์ หรือโรงพยาบาลเสนอ ในความเป็นจริงการตรวจสุขภาพตนเองควรจะเริ่มต้นโดยตัวเองสำรวจ สุขภาพตนเองได้แก่

 

 

คำแนะนำให้ทำเป็นประจำ

( เนื่องจากพบว่าการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ )

 

เส้น

 

>>> การพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพ

แม้ว่าคุณจะดูแลสุขภาพของคุณอย่างเต็มที่แล้วก็ตาม ยังมีความจำเป็นสำหรับคนบางประเภทที่มี

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคสูง สมควรที่จะได้พบกับแพทย์เพื่อตรวจร่างกายและเจาะเลือด สภานพยาบาล

หลายแห่งจึงจัดรายการตรวจสุขภาพ ทั้งการตรวจหาโรคหัวใจ การตรวจหาโรคมะเร็งซึ่งการตรวจ

บางอย่างเกินความจำเป็น

 

>>> ควรจะตรวจสุขภาพตั้งแต่อายุเท่าใด

ในความเป็นจริงเราเริ่มต้นตรวจสุขภาพตั้งแต่แรกเกิดเลย จะเห็นได้ว่าหลังจากคลอดคุณหมอจะนัด

พาเด็กไปตรวจสุขภาพชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะและฉีดวัคซีนป้องกันโรค แต่สำหรับผู้ใหญ่

ที่แข็งแรง ไม่มีโรคทางกรรมพันธุ์ในครอบครัวก็อาจจะจะเริ่มต้นตรวจเมื่ออายุ 35 ปี แต่หากคุณเป็น

คนอ้วน มีประวัติเบาหวานในครอบครัว ประวัติโรคหลอดเลือดหัวใจของญาติสายตรง ไขมันสูงในครอบครัว

หรือเจ็บป่วยบ่อยก็อาจจะเริ่มต้นตรวจที่อายุน้อยกว่านี้บางประเทศเช่นในอเมริกาแนะนำให้ตรวจไขมัน

ในเลือดตั้งแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ส่วนเรื่องความถี่ก็ขึ้นกับสิ่งที่ตรวจพบหากพบว่ามีโรคหรือเสี่ยงต่อการ

เกิดโรคก็อาจจะต้องตรวจถี่ หากไม่เสี่ยงก็อาจจะตรวจทุก 3-5 ปี

 

>>> จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

หากต้องการเจาะเลือดควรจะงดอาหารไปอย่างน้อย 8 ชั่วโมงหากต้องการตรวจไขมันในเลือดควรจะงด

อาหาร 12 ชั่วโมง หากไม่ได้ตรวจไขมันหรือน้ำตาลก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร หลังจากเจาะเลือดก็ไป

รับประทานอาหาร สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องทำตัวเหมือนปกติก่อนตรวจไม่ควรที่จะควบคุมตัวเองเป็น

พิเศษเพื่อที่จะให้ผลตรวจออกมาดี ไม่ควรกังวลหรือดื่มสุรก่อนการตรวจ การอดอาหารหมายถึงอาหาร

ทุกอย่างทั้งน้ำชา กาแฟ นมดื่มได้เฉพาะน้ำเท่านั้น ม่ควรจะออกกำลังกายก่อนการเจาะเลือดเพราะ

มีผลต่อการตรวจเลือด

เส้น

 

11แพทย์เขาจะตรวจอะไรบ้าง ?

การตรวจร่างกายโดยทั่วไปจะเริ่มต้นซักประวัติ

 • สุขภาพโดยทั่วไป
 • ประวัติโรคในครอบครัวเพื่อค้นหาโรคทางพันธุกรรม
 • ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต
 • ประวัติการใช้ยา
 • การตรวจร่างกาย วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง คำนวณดัชนีมวลกาย ตรวจร่างกาย
 • ตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า สำหรับผู้หญิงก็แนะนำเรื่องการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง และการตรวจภาย

 

การเจาะเลือดเขาตรวจดูอะไรบ้าง

โดยปกติก็จะมีการตรวจเลือด CBC,LFT,Lipid,Creatinin,Urine analysis,X-ray แต่หากคุณต้องการตรวจ

อย่างอื่นให้ปรึกษาแพทย์ ตารางที่แสดงข้างล่างจะแสดงชื่อโรค วิธีการตรวจ และข้อบ่งชี้ในการตรวจ

โรคที่อยากรู้
รายการตรวจ
ข้อบ่งชี้ในการตรวจ
การวัดความดันโลหิต ความดันโลหิต
 • 18-35ปีให้วัดทุก 2 ปี
 • มากกว่า35ปีให้วัดทุกปี
การวัดสายตา วัดสายตา
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 40ปีให้ตรวจทุกปี
การตรวจเต้านม มะเร็งเต้านม การตรวจเต้านมโดยแพทย์
 • 20-40ปีให้ตรวจทุก 3 ปี
 • มากกว่า 40ปี ให้ตรวจทุกปี
การตรวจรังสีเต้านม Mamography
 • ควรทำในผู้ที่อายุมากกว่า 40 ปี
 • ญาติสายตรงที่เป็นมะเร็งเต้านมหรือมะเร็งรังไข่
การตรวจทางทวารหนักมะเร็งลำไส้ใหญ่ การใช้นิ้วล้วงก้น
 • ผู้ที่อายุมากกว่า 35 ปีให้ตรวจทุก 3 ปี
ภาวะโลหิตจาง CBC
 • ตรวจสุขภาพทุกครั้ง
การตรวจแยกฮีโมโกลบิน Hemoglobin typing
 • ก่อนการแต่งงาน
การตรวจปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ
 • ตรวจสุขภาพทุกครั้งทุกวัย
ตรวจพยาธิ ตรวจอุจาระ
 • ทุกวัยให้ตรวจทุก 3-5 ปี
โรคเบาหวาน
ระดับน้ำตาลในเลือด
ไขมันในเลือด
เจาะหาไขมัน
การทำงานของตับ
Liver function test  
ไต
BUN Creatinin(Cr)  
หัวใจ
 • ตรวจหาระดับน้ำตาล
 • ระดับน้ำตาลในเลือด
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
 • X-ray ปอดและหัวใจ
 • การตรวจโดยการวิ่งสายพาน
 • Cardiac enzyme
โรคเก๊าท์ Uric acid  
การตรวจความหนาแน่นกระดูก Bone density
 • ผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อย
 • มีญาติสายตรงเป็นโรคกระดูกพรุน
 • ได้รับยาที่อาจจะเป็นโรคกระดูกพรุน เช่น steroid
ต่อมลูกหมาก PSA  
การตรวจภายใน PV ควรจะตรวจทุก 1 ปี
ต่อมไทรอยด์ Thyroid function test
 • ควรจะตรวจในรายที่เคยผ่าตัดธัยรอยด์ หรือได้รับไอโอดีนกัมมันตรังสี
โรคเอดส์ เจาะเลือดตรวจเอดส
การตรวจอัลตราซาวนด์ตับ Ultrasound
 • ผู้ที่เป็นโรคตับอักเสบบี
 • ผู้ที่เป็นโรคตับ
การตรวจความดันตา โรคต้อหิน

การตรวจตาสำหรับประชาชน

 • ตรวจทุก 1 ปี
 • สำหรับผู้ที่มีโรคเสี่ยง เช่น ต้อหิน สายตาสั้นมาก เบาหวาน
 • เริ่มตรวจเมื่ออายุมากกว่า40 ปี

เส้น

 

 >> ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตรวจสุขภาพ <<

การตรวจสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไปหมายถึงการเจาะเลือดเมื่อทราบผลว่าไม่เป็นโรคก็สบายใจ แต่ในความเป็นจริงหากเขาอยู่ในความเสี่ยงของการเกิดโรคเขาจะต้องป้องกันเพื่อมิให้โรคนั้นเป็นกับตัวเขา ดังตัวอย่าง คนที่มีพ่อหรือแม่เป็นเบาหวาน ดังนั้นเขาจะมีปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเมื่อผลเลือดบอกไม่เป็นเบาหวานแทนที่เขาจะปรับฟฤติกรรมเพื่อป้องกันเบาหวาน แต่เขาก็ยังใช้ชีวิตแบบสบายๆ ไม่คุมน้ำหนักไม่ออกกำลังกาย หากดำรงชีวิตแบบเก่าสักวันหนึ่งเขาก็จะเป็นเบาหวาน หรือคนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเอดส์เมื่อผลเลือดปกติก็ควรที่จะลดความเสี่ยงของการติดเชื้อแต่เขาก็ยังมีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่ หรือคนที่ดื่มสุราเจาะเลือดเพื่อตรวจดูว่าเป็นโรคตับหรือยังเมื่อผลเลือดปกติ เขาก็ยังดื่มสุราอยู่ การตรวจสุขภาพดังกล่าวไม่น่าจะมีผลดีต่อผู้ป่วยเลย

 

 

ขอขอบคุณ : http://www.siamhealth.net/public_html/Health/good_health_living/checkup/checkup.htm

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณครับ

#9 By บทความดีๆ (113.53.145.52) on 2010-12-25 00:58

ขอบคุณครับ ผมอ้วนมาก อยากผอม

#8 By อยากลดความอ้วน (113.53.145.52) on 2010-12-25 00:57

comment2, sofia viagra, vanilla cigarettes, viagra, discount phentermine, levitra, gay professional dating,

#7 By cialis (205.202.120.216) on 2010-10-19 11:36

comment1, dating adult sex, generic cialis tadalafil, newport cheap cigarettes, newport cigarettes, free local dating sites, Adipex, cialis 20mg, Rimonabant, Viagra, sex dating sites, dating services, phentermine in florida, cheap levitra,

#6 By newport cigarettes website (142.22.16.51) on 2010-10-19 10:02

comment1, adult sex dating, free online dating sites, cigarettes, cialis, adult dating services, adipex, cialis levitra, buy online viagra, dating and sex advice, Dating Services, buy phentermine no perscription, Levitra, lesbian gay dating site,

#5 By Adult Dating (71.170.115.130) on 2010-10-19 08:30

comment4, Viagra, adult dating, Online Dating, Adult Dating, Adipex, cialis, acomplia, viagra soft tabs 50 mg, free dating services, phentermine, levitra,

#4 By adult dating site (153.19.91.2) on 2010-10-19 07:02

comment5, 100 free online dating, newport cigarettes, viagra, Cialis, buy cialis, free sex dating sites, cheap levitra,

#3 By newport cigarettes online (119.255.12.86) on 2010-10-19 04:03

comment3, viagra online store, newport cigarettes, Viagra, free adult dating, Viagra, acomplia diet rimonabant smoke, Gay Dating,

#2 By Adult Dating (170.146.35.244) on 2010-10-19 01:00

1SNJF1 <a href="http://xpyjohfymufp.com/">xpyjohfymufp</a>, [url=http://priwsjufvfya.com/]priwsjufvfya[/url], [link=http://uwfojrrlrzdi.com/]uwfojrrlrzdi[/link], http://isviqwyaomkp.com/

#1 By abkhlbiwdi (62.109.3.141) on 2010-10-10 08:29

Archives